Tomoko Shioyasu

Tomoko SHIOYASU, Cutting Insights, 2008, Paper, TAKAHASHI COLLECTION, Courtesy of SCAI THE BATHHOUSE, Photo by Keizo Kioku

Share

Leave a Reply